Ścieżka dotacyjna – termin rekrutacji do 31.03.2020 roku – Projekt pn. „Jeśli nie teraz to kiedy ?!” – poddziałanie 8.5.2

Aktualizacja 04.03.2020 roku     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński jako Beneficjent projektu pn.: „Jeśli nie teraz to kiedy?!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe pragnie […]

Ogłoszenie listy osób, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe pomostowe w projekcie „Jeśli nie teraz to kiedy?!”

  Aktualizacja  09.01.2020 r.   OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA oceny Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  pobierz plik   OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego  pobierz olik   Inowrocław, 07.01.2020 r.   W okresie od 23.12.2019 roku do 03.01.2020 roku dokonana została ocena wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej […]

Nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe

  Inowrocław dnia 25.11.2019 roku   Informujemy, iż nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 02.12.2019-20.12.2019. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul. Składowa 6, 88-100 Inowrocław) w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jeśli nie teraz to kiedy?!” – ścieżka dotacyjna

  Aktualizacja   15.11.2019 r.   Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie  pobierz plik     Inowrocław, 13.11.2019 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 31.10.2019 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „Jeśli nie teraz to kiedy?!” (ścieżka dotacyjna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu […]

Realizacja projektu pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 55 os. (33K, 22 M) […]