8.5Projekty realizowane z Funduszy Uni Europejskiej

Ścieżka dotacyjna – termin rekrutacji do 31.03.2020 roku – Projekt pn. „Jeśli nie teraz to kiedy ?!” – poddziałanie 8.5.2

Aktualizacja 04.03.2020 roku

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński jako Beneficjent projektu pn.: „Jeśli nie teraz to kiedy?!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe pragnie poinformować, że z uwagi brak wymaganej liczby  Kandydatów w naborze dotyczącym ścieżki dotacyjnej następuje wydłużenie terminu rekrutacji do dnia 31 marca 2020 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udziału w projekcie i dokumentacją, która jest dostępna na naszej stronie internetowej www.gesal.pl oraz do składania formularzy rekrutacyjnych.

 

 

BIURO PROJEKTU
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński
ul. Składowa 6, 88-110 Inowrocław
tel.: 52 353 36 23
e-mail: gesal@gesal.pl
Strona www: https://gesal.pl/projekty UE
Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 8:00 – 16:00