8.5C.S.R aktualności

Ogłoszenie listy osób, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe pomostowe w projekcie „Jeśli nie teraz to kiedy?!”

 

Aktualizacja  09.01.2020 r.

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA oceny Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  pobierz plik

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego  pobierz olik

 

Inowrocław, 07.01.2020 r.

 

W okresie od 23.12.2019 roku do 03.01.2020 roku dokonana została ocena wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego podstawowego projektu pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” (ścieżka dotacyjna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 20.12.2019 roku.

W dniu 03.01.2020 roku Komisja Oceny Wniosków sporządziła protokół wraz z listami rankingowymi, które poniżej udostępniamy.

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA oceny Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  pobierz plik

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego pobierz plik