8.5C.S.R aktualności

Nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe

 

Inowrocław dnia 25.11.2019 roku

 

Informujemy, iż nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 02.12.2019-20.12.2019. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul. Składowa 6, 88-100 Inowrocław) w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów).

 

Formularze wniosków:

1)  Wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności  pobierz plik

2) Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego podstawowego  pobierz plik

 

Do wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności oraz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:

1) Biznesplan działalności przedsiębiorstwa  pobierz plik
2) Biznesplan część E2  pobierz plik
3) Oświadczenie uczestnika o nieotrzymaniu pomocy de minimis  pobierz plik
4) Harmonogram rzeczowo-finasnowy inwestycji  pobierz plik
5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  pobierz plik

 

Szczegółowe informacje zawarte są w: regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej  pobierz plik

 

 

Więcej informacji o projekcie:

BIURO PROJEKTU
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński
ul. Składowa 6, 88-110 Inowrocław
tel.: 52 353 36 23
e-mail: gesal@gesal.pl
Strona www: https://gesal.pl/projekty UE
Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 8:00 – 16:00