SZKOLENIA – KURSY – STAŻE

Na jaką ścieżkę zawodową się zdecydować?

Co chciałbym robić?  Co umiem robić?  Co mnie interesuje?

my Ci pomożemy - ORGANIZUJEMY

SZKOLENIA – KURSY – WARSZTATY – SEMINARIA

STAŻE - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI

Od przedszkolaka do gimnazjalisty po szkoły techniczne
Osoby dorosłe i niepełnosprawne

od TEORII do PRAKTYKI!!!