O NAS

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” istnieje na rynku od  1 kwietnia 1996 roku. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Inowrocławiu przy ulicy Studziennej 11 (wjazd wejście od ul. Staszica 42). Dysponujemy 400 m2 powierzchnią handlowo – biurową oraz własnym zapleczem techniczno – remontowym.

Od samego początku świadczymy usługi w branży instalacyjnej tj. branża ciepłownictwo, gazownictwo, wod – kan później doszły prace ogólnobudowlane, komunalne, wentylacyjne, klimatyzacyjne. Nasze zaangażowanie podczas świadczonych usług, wytrwałość, sumienność i pracowitość spowodowały, że Klienci nasi zadowoleni są ze współpracy z nami co zaowocowało stałą i już wieloletnią współpracą. Obdarzają nas dużym zaufaniem powierzając nam całodobową opiekę konserwacyjno – remontową nad swoimi obiektami. Tak solidna baza zadowolonych Klientów spowodowała umocnienie pozycji naszego przedsiębiorstwa na rynku usług instalacyjno – budowlanych.

 W związku z tym, że osoby pracujące w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym GESAL nie należą do grona osób spoczywających na laurach, a lubią wyzwania, chętnie rozwijają się i angażują w nowe projekty postanowiliśmy dołączyć do oferty naszego przedsiębiorstwa praktyczną naukę zwodu.  Posiadane doświadczenie i umiejętności postanowiliśmy przekazać młodzieży, która ma możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w praktyce, a potem uzyskania dyplomu zawodowego. Dział ten bardzo szybko się rozwinął. Od początku było duże zainteresowanie ze strony uczniów, a z upływem lat ku naszemu oczywiście miłemu zaskoczeniu zainteresowanie jest ogromne. Na bieżąco praktyczną naukę zawodu w naszym przedsiębiorstwie odbywa kilkudziesięciu praktykantów. Widząc tak ogromne zapotrzebowanie na bieżąco rozwijaliśmy ten dział poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń, kursów, warsztatów, staży. Następnie grono odbiorców zostało poszerzone o uczniów szkół średnich, gimnazjów, a także i osoby dorosłe. Nawiązaliśmy stałą współpracę z gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi, ochotniczymi hufcami pracy, urzędami i instytucjami. Te wszystkie działania spowodowały, że utworzony został nowy odrębny dział dotyczący szkoleń, kursów, staży jak i  otworzyliśmy nowy punkt szkoleniowy.

 W celu udoskonalenia naszej oferty zaangażowaliśmy się w projekty unijne. Poprzez realizację tych projektów mamy możliwość trafienia do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Mamy już na koncie realizację dwóch projektów.  Jednym z tych projektów było przeprowadzenie serii szkoleń w celu rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

 Bardzo prężnym i cały czas rozwijającym się działem w naszym przedsiębiorstwie jest C.S.R. społeczne inicjatywy integracyjne. Oprócz realizacji usług i szkoleń wspieramy, uczestniczymy, organizujemy i bawimy się. O działalności tego działu jak i również innych działów można uzyskać więcej informacji odwiedzając poszczególne zakładki gdzie na bieżąco będziemy przedstawiać krótkie opisy i fotorelację. 

 Wszystkie nasze działania staramy się realizować z dużym zaangażowaniem. Zdobyte doświadczenie i umiejętności nie wystarczają nam. Na bieżąco szkolimy się i rozwijamy. Potwierdzeniem są uzyskiwane certyfikaty oraz fakt, że jesteśmy zarejestrowani w:

 KRAJOWYM REJESTRZE AGENCJI  ZATRUDNIENIA,

REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH.