USŁUGI

*Kompleksowa obsługa * *Wspólnot mieszkaniowych*

USŁUGI CAŁODOBOWEJ, PROFESJONALNEJ I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI:

obiektów mieszkalnych,
wspólnot mieszkaniowych,
obiektów oświatowych,
obiektów urzędowych,
obiektów handlowych,
obiektów przemysłowych

* Konserwacja * Remonty * Inwestycje *

KONSERWACJA – REMONTY – INWESTYCJE – HANDEL – SERWIS W ZAKRESIE

instalacji i sieci centralnego ogrzewania,
instalacji i sieci wodnych,
instalacji i sieci kanalizacyjnych,
serwisu kotłowni gazowych, olejowych, na paliwa stałe,
chemicznego czyszczenia sieci, instalacji i urządzeń,
instalacji elektrycznych,
systemów automatyki, alarmów, elektroniki,
prac ogólnobudowlanych,
prac wykończeniowych,
układania kostki brukowej,
kładzenia pokryć dachowych,
opracowań projektów technicznych, uzgodnień technicznych,
wykonywania analiz techniczno – ekonomicznych,
wykonywania rozliczeń kosztów.

*DYSPONUJEMY UPRAWNIENIAMI:*

Do kierowania robót
Do wykonywania projektów
Dozorowo - eksploatacyjnymi z w/w zakresu.
Na wykonane prace udzielamy gwarancji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ze swej strony gwarantujemy kompleksową obsługę od doradztwa, doboru, zaprojektowania, realizacji zadania poprzez serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aż do 24 godzinnej opieki technicznej w czasie późniejszym.