Rekrutacja do projektu „ZAWSZE MOŻE BYĆ PIĘKNIEJ”

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „ZAWSZE MOŻE BYĆ PIĘKNIEJ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR do 2023 roku   Celem projektu jest poprawa sytuacji […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” MOC JEST Z NAMI „

AKTUALIZACJA:  14.09.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.   Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie     _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 13.09.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 10.09.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „ MOC JEST Z NAMI ” współfinansowanego ze […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” MOC JEST Z NAMI „

AKTUALIZACJA:  07.09.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.   Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie   _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 06.09.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 04.09.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „ MOC JEST Z NAMI ” współfinansowanego ze środków […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” MOC JEST Z NAMI „

AKTUALIZACJA:  31.08.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.   Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie     _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 30.08.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 27.08.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „ MOC JEST Z NAMI ” współfinansowanego ze […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY „

  AKTUALIZACJA: 14.08.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w procesie rekrutacyjnym z dnia 13.08.2021 roku.   Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie   _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 13.08.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 10.08.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do […]