8.2Projekty realizowane z Funduszy Uni Europejskiej

Realizacja projektu pn. „Jestem na tak – dla siebie i rodziny” Działanie 8.2. Wsparcie aktywności zawodowej w regionie

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu

w Inowrocławiu przy ul. Składowej 6,

a także pod numerem telefonu 52 35 33 623

Poniżej znajduje się wzór formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zapraszamy.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – AKTUALIZACJA VI 2019

Regulamin wypłaty stypendiów

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu