Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS „

  Do dnia 29.05.2020 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Pozytywnie zakręceni są wśród nas” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i oceny […]

Ścieżka dotacyjna – termin rekrutacji do 31.03.2020 roku – Projekt pn. „Jeśli nie teraz to kiedy ?!” – poddziałanie 8.5.2

Aktualizacja 04.03.2020 roku     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński jako Beneficjent projektu pn.: „Jeśli nie teraz to kiedy?!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe pragnie […]

NABÓR do projektu „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „ Pozytywnie zakręceni są wśród nas ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.   Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji młodzieży […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

Do dnia 31.07.2019 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców […]

Realizacja projektu pn. „Jestem na tak – dla siebie i rodziny” Działanie 8.2. Wsparcie aktywności zawodowej w regionie

  Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu w Inowrocławiu przy ul. Składowej 6, a także pod numerem telefonu 52 35 33 623 Poniżej znajduje się wzór formularza zgłoszeniowego. Serdecznie zapraszamy. Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – AKTUALIZACJA VI 2019 Regulamin wypłaty stypendiów Regulamin zwrotu kosztów dojazdu