Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY „

    AKTUALIZACJA: 09.08.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w procesie rekrutacyjnym z dnia 06 i 09.08.2021 roku. Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcieIIII   _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 06.08.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 06.08.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja […]

Nabór do projektu pn. Jeszcze będzie wspaniale i przepięknie

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „Jeszcze będzie wspaniale i przepięknie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,   Przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR  do […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY „

  AKTUALIZACJA: 29.03.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie     _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 26.03.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 26.03.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „ ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY […]

Rekrutacja do projektu ” MOC JEST Z NAMI „

Więcej informacji o projekcie:      BIURO PROJEKTU Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński ul. Składowa 6, 88-110 Inowrocław tel.: 52 353 36 23 e-mail: gesal@gesal.pl Strona www: https://gesal.pl/projekty UE Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 8:00 – 16:00   DOKUMENTY DO POBRANIA: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz plik Formularz rekrutacyjny – pobierz plik Formularz […]

REKRUTACJA do projektu „ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY”

  DOKUMENTY DO POBRANIA: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz plik Formularz rekrutacyjny – pobierz plik Formularz rekrutacyjny – word – pobierz plik Oświadczenie o spełnieniu kryterium kwalifikowalności – pobierz plik Umowa – kontrakt socjalny – pobierz plik             Więcej informacji o projekcie:      BIURO PROJEKTU Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński ul. […]