Zakończenie realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński z dniem 31 marca 2020r  zakończyło realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa Głównym celem projektu była poprawa […]

Realizacja projektu pn. „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

W ramach projektu „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz” realizowane są następujące działania:   rekrutacja, doradztwo edukacyjne, doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, szkolenie z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej(warsztaty), kurs zawodowy, staż zawodowy, pośrednik pracy.    

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

Do dnia 31.07.2019 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców […]

NABÓR do projektu pn. „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców […]