Rekrutacja do projektu „SPRÓBUJ MOŻESZ TYLKO ZYSKAĆ”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn . „SPRÓBUJ MOŻESZ TYLKO ZYSKAĆ ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR do […]

Rekrutacja do projektu „ZAWSZE WARTO DAĆ SOBIE SZANSĘ”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „ZAWSZE WARTO DAĆ SOBIE SZANSĘ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR do 2023 roku Celem projektu jest poprawa sytuacji 16 osób […]