Nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe

  Inowrocław dnia 25.11.2019 roku   Informujemy, iż nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 02.12.2019-20.12.2019. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul. Składowa 6, 88-100 Inowrocław) w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jeśli nie teraz to kiedy?!” – ścieżka dotacyjna

  Aktualizacja   15.11.2019 r.   Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie  pobierz plik     Inowrocław, 13.11.2019 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 31.10.2019 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „Jeśli nie teraz to kiedy?!” (ścieżka dotacyjna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu […]