1.3C.S.R aktualności

Realizacja projektu pn. „Możesz więcej niż myślisz” Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu

w Inowrocławiu przy ul. Składowej 6,

a także pod numerem telefonu 52 35 33 623

Poniżej znajduje się wzór formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zapraszamy.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie