Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY „

  AKTUALIZACJA: 29.03.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie     _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 26.03.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 26.03.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „ ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY […]

Rekrutacja do projektu ” MOC JEST Z NAMI „

Więcej informacji o projekcie:      BIURO PROJEKTU Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński ul. Składowa 6, 88-110 Inowrocław tel.: 52 353 36 23 e-mail: gesal@gesal.pl Strona www: http://gesal.pl/projekty UE Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 8:00 – 16:00   DOKUMENTY DO POBRANIA: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz plik Formularz rekrutacyjny – pobierz plik Formularz […]

REKRUTACJA do projektu „ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY”

  DOKUMENTY DO POBRANIA: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz plik Formularz rekrutacyjny – pobierz plik Formularz rekrutacyjny – word – pobierz plik Oświadczenie o spełnieniu kryterium kwalifikowalności – pobierz plik Umowa – kontrakt socjalny – pobierz plik             Więcej informacji o projekcie:      BIURO PROJEKTU Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński ul. […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS „

  Do dnia 29.05.2020 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Pozytywnie zakręceni są wśród nas” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i oceny […]

Ścieżka dotacyjna – termin rekrutacji do 31.03.2020 roku – Projekt pn. „Jeśli nie teraz to kiedy ?!” – poddziałanie 8.5.2

Aktualizacja 04.03.2020 roku     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński jako Beneficjent projektu pn.: „Jeśli nie teraz to kiedy?!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe pragnie […]