Zakończenie realizacji projektu pn. „ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ”

    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński z dniem 30 czerwca 2021 roku zakończyło realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa   Głównym […]

NABÓR do projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,  Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa   Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji […]