Rekrutacja do projektu pn. JEŚLI JA MOGĘ TO I TY DASZ RADĘ

           Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu                              pn. „JEŚLI JA MOGĘ TO I TY DASZ RADĘ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój […]