Rekrutacja do projektu pn. JEŚLI JA MOGĘ TO I TY DASZ RADĘ

           Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu                              pn. „JEŚLI JA MOGĘ TO I TY DASZ RADĘ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój […]

Rekrutacja do projektu „TWÓJ UDZIAŁ – TWÓJ SUKCES”

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „TWÓJ UDZIAŁ – TWÓJ SUKCES ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR […]