NABÓR do projektu „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „ Pozytywnie zakręceni są wśród nas ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.   Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji młodzieży […]