Realizacja projektu pn. „Jestem na tak – dla siebie i rodziny” Działanie 8.2. Wsparcie aktywności zawodowej w regionie

  Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu w Inowrocławiu przy ul. Składowej 6, a także pod numerem telefonu 52 35 33 623 Poniżej znajduje się wzór formularza zgłoszeniowego. Serdecznie zapraszamy. Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – AKTUALIZACJA VI 2019 Regulamin wypłaty stypendiów Regulamin zwrotu kosztów dojazdu