C.S.R aktualności

IV mistrzostwa GESAL wśród śnieżnych kręgli

Zgodnie z tradycją w pierwszy dzień ferii zimowych tj. 12 lutego 2018 roku odbyły się IV mistrzostwa GESAL wśród śnieżnych kręgli. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński. Mistrzostwa początkowo skierowane były głownie dla młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym GESAL oraz szkół, do których praktykanci uczęszczają. Z każdym rokiem zainteresowanie mistrzostwami było coraz większe i stopniowo powiększała się grupa osób zaproszonych.
W tym roku obecnością swoją zaszczycili:
– Pan Robert Gołdecki – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
– Pani Agnieszka Grygrowicz przedstawiciel 2-3 Hufca Pracy w Inowrocławiu,
– Pan Rafał Walter dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz Pani Danuta Juszczyk – Siudzińska,
– Pan Juliusz Nawrocki przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu,
– Pan Dawid Citkowicz przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych RZEMIOSŁA Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży w Inowrocławiu,
– Wychowawcy oraz Dzieci ze Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku,
– Wychowawcy, rodzice oraz Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach,
– Dyrektor Pan Romuald Jaskólski oraz podopieczni z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny z Gniewkowa,
– Stasiu Wiciński wraz z mamą i kuzynem Tomaszem Dworniak,
– Praktykanci odbywający praktyczną naukę zawodu w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym GESAL wraz z rodzicami, rodzeństwem oraz osobami towarzyszącymi.

Zabawa była bardzo miła i przebiegała w sportowej atmosferze. Uczestnicy za udział i zaangażowanie otrzymali upominki i niespodzianki.

W IV mistrzostwach GESAL wśród śnieżnych kręgli nagrody przyznawane były w dwóch kategoriach MISTRZA i MISTRZYNI, którzy otrzymali nagrody i uhonorowani zostali statuetkami mistrzów, a co się z tym wiąże wywalczyli także statuetki dla instytucji, którą reprezentowali. Uroczyste przekazanie statuetek instytucjom nastąpi na najbliżej gali jaka to będzie zorganizowana w poszczególnej zwycięskiej szkole.

Tytuł MISTRZYNI zdobyły dwie przedstawicielki płci żeńskiej, które uzyskały taką samą ilość punktów i były to:

– Julia Wąs uczennica Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach
– Pani Małgorzata Gawęda mama uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach.

Tytuł MISTRZA zdobył Pan Dawid Citkowicz przedstawiciel i zarazem nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych RZEMIOSŁA w Inowrocławiu

II miejsce zajął Pan Romuald Jaskólski dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
III miejsce zajął Maciej Brola praktykant Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GESAL i uczeń Zespołu Szkół Zawodowych RZEMIOSŁA w Inowrocławiu

Natomiast zwycięzcami poszczególnych torów byli i nagrody otrzymali:

I toru – Jakub Chwaluk uczeń Szkoły Podstawowej w Sławęcinku
II toru – Pani Małgorzata Brola – siostra praktykanta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GESAL i ucznia Zespołu Szkół Zawodowych RZEMIOSŁA w Inowrocławiu
III toru – Julia Wąs uczennica Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach
IV toru – Pani Małgorzata Gawęda mama uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach
V toru – Maciej Brola praktykant Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GESAL i uczeń Zespołu Szkół Zawodowych RZEMIOSŁA w Inowrocławiu
VI toru – Pan Dawid Citkowicz przedstawiciel i zarazem nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych RZEMIOSŁA w Inowrocławiu
VII toru – Pan Romuald Jaskólski dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Pragniemy serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia i udział w IV MISTRZOSTWACH „ GESAL WŚRÓD ŚNIEŻNYCH KRĘGLI ”
Bardzo nam miło, że ten czas, te emocje i te wrażenia mogliśmy przeżywać razem z Państwem. Każdy swoim uczestnictwem spowodował, że mistrzostwa był bardzo udane i na długo zapadną nam w pamięci i będą wywoływały uśmiech na twarzy.