IV mistrzostwa GESAL wśród śnieżnych kręgli

Zgodnie z tradycją w pierwszy dzień ferii zimowych tj. 12 lutego 2018 roku odbyły się IV mistrzostwa GESAL wśród śnieżnych kręgli. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński. Mistrzostwa początkowo skierowane były głownie dla młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym GESAL oraz szkół, do których praktykanci uczęszczają. Z każdym rokiem […]