GESAL wśród tańczących z kręglami

GESAL wśród tańczących z kręglami

Regulamin zawodów pn. GESAL wśród tańczących z kręglami.

 

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnianie gry w kręgle.
 2. Promocja Powiatu Inowrocławskiego i Miasta Inowrocław oraz Gminy Nowa Wieś Wielka.
 3. Integracja i zaszczepienie miłości do sportu.

 

II. Organizatorzy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński

Studzienna 11, 88-100 Inowrocław

Kręgielnia Inowrocław

Transportowca 31, 88-100 Inowrocław

 

III. Termin i miejsce

 1. Zawody gry w kręgle będą odbywały się:
  1. dla dzieci i młodzieży w miesiącu lipcu, sierpniu 2017 roku raz w tygodniu                     w poniedziałek lub wtorek w zależności od ilości zgłoszonych drużyn,
  2. dla pozostałych / dorosłych /  w miesiącu lipcu , sierpniu , wrześniu 2017 roku raz w tygodniu w poniedziałek lub wtorek w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
 2. Miejsce rozgrywek: Kręgielnia Inowrocław, ul. Transportowca 31
 3. Biuro zawodów: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński ul. Studzienna 11 wejście do firmy od ul. Staszica 42 w Inowrocławiu

Kontakt mail  handel@gesal.pl

Kontakt informacyjny do 02.07.2017r. – 501 772  928 Eugeniusz Skoczyński

Kontakt informacyjny od 03.07.2017r. – 884 000 563  Agnieszka Niedźwiecka

 

IV. Uczestnictwo

 1. W zawodach prawo startu mają dzieci, które ukończyły 12 lat, młodzież oraz dorośli.
 1. Uczestnicy zawodów będą podzieleni na dwie grupy:

Grupa niebieska: dzieci i młodzież

Grupa czerwona: dorośli

 1. Rozgrywki będą odbywały się w następujących godzinach:

Grupa niebieska:  11.00 – 14.00

Grupa czerwona: 16.00 – 19.00

 

V. Klasyfikacje

W zawodach będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

 1. Generalna
 • dla poszczególnych indywidulanych instytucji, urzędów, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń – organizowanych grup itp. itd., ( liczyć się będzie każdorazowo suma zdobytych punktów dwuosobowej drużyny),
 • indywidualnie dla kobiet, mężczyzn
 1. Wiekowa
 • indywidualna dzieci i młodzież
 • dorośli

 

VI. Zgłoszenia / opłaty

 1. Udział w zawodach  dla  wszystkich  jej  uczestników  jest  BEZPŁATNY.
 2. Termin zgłoszeń upływa dnia 28 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00.
 3. Organizator przewiduje w ciągu dwóch dni udział maksymalnie 56 drużyn dwuosobowych / 112 osób / dla grupy niebieskiej – dzieci i młodzież oraz 56 drużyn dwuosobowych / 112 osób / dla grupy czerwonej / pozostali – dorośli /
 4. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy handel@gesal.pl
 5. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Sposób zgłaszania drużyn :
  1. zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie od instytucji, urzędów, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń – zorganizowanych grup itp. itd.,
  2. w zgłoszeniu należy podać pełne dane instytucji, urzędu, szkoły, zakładu pracy, stowarzyszenia – zorganizowanych grup itp. itd., ; tj.
 • pełny adres
 • telefon kontaktowy
 • dane przedstawiciela zgłaszającego, z którym organizator będzie się kontaktował na bieżąco w sprawie zawodów: imię – nazwisko – telefon kontaktowy / najlepiej komórkowy / – adres mailowy,
 1. Wymagany skład drużyny to 2 osoby, które mogą dowolnie się zmieniać w trakcie trwania rozgrywek zachowując warunek podstawowy czyli reprezentują instytucję itp. itd., która ich zgłosiła.

         VII. Nagrody

 1. Nagrody częściowe tzn. za dany miesiąc czyli za lipiec, sierpień i wrzesień.
 2. Nagroda główna dla zwycięskiej drużyny.
 3. Nagrody dla najlepszej zawodniczki, najlepszego zawodnika, najmłodszego uczestnika oraz dla najstarszego uczestnika.
 4. W trakcie trwania zawodów organizator przewiduje nagrody – niespodzianki, upominki.

         VIII. Postanowienia końcowe

 1. Drużyny, które zgłoszą się w tym roku, mają pierwszeństwo udziału w zawodach w roku 2018.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

 

Organizatorzy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński

Kręgielnia Inowrocław