PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Realizacja projektu pn. „Możesz więcej niż myślisz” Poddziałanie 1.3.
Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji