Rekrutacja do projektu „ZAWSZE MOŻE BYĆ PIĘKNIEJ”

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „ZAWSZE MOŻE BYĆ PIĘKNIEJ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR do 2023 roku   Celem projektu jest poprawa sytuacji […]