Nabór do projektu pn. Jeszcze będzie wspaniale i przepięknie

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „Jeszcze będzie wspaniale i przepięknie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,   Przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR  do […]