Realizacja projektu pn. „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

W ramach projektu „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz” realizowane są następujące działania:   rekrutacja, doradztwo edukacyjne, doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, szkolenie z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej(warsztaty), kurs zawodowy, staż zawodowy, pośrednik pracy.