GESAL wśród tańczących z kręglami

Zakończenie turnieju 20.10.2017r

W dniu 20 października 2017 roku w kręgielni Inowrocław odbyło się zakończenie turnieju pt.” Gesal wśród tańczących z kręglami”, którego organizatorami byli Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński oraz Kręgielnia w Inowrocławiu. Patronat nad turniejem sprawował Starosta Powiatu Inowrocławskiego Pan Tadeusz Majewski oraz Prezydent Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza. Imprezę poparli także Burmistrzowie i Wójtowie z całego Powiatu Inowrocławskiego.

Na zakończeniu imprezy gościliśmy przedstawiciela Starostwa Powiatowego Pana Włodzimierza Figasa , Przedstawiciela Urzędu Miasta Pana Wojciecha Pniewskiego , a także przedstawicieli szkół, firm i instytucji, które brały czynny udział w turnieju, który miał na celu integrację i zaszczepienie miłości do sportu wśród uczestników.

Nagrody i upominki zwycięzcom turnieju oraz wyróżniającym się osobom wręczał Pan Włodzimierz Figas, Pan Wojciech Pniewski oraz Pani Beata Kowalska z-ca Burmistrza Gniewkowa, a także sekretarz Gminy Inowrocław Pan Maciej Przeździęk. Wszystkim grającym oraz wspierającym serdecznie dziękujemy.

Nagrody i wyróżnienia

D R U Ż Y N A   N I E B I E S K A   –  M Ł O D Z I E Ż

Klasyfikacja drużynowa :

I miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  NR 1 „CHEMIK”

Kamil Jóśkiewicz, Szymon Niedźwiecki, Dominik Kuśnierek

II miejsce Zespół Szkół Zawodowych RZEMIOSŁA

Mateusz Czochór, Mateusz Bednarski

III miejsce BANK ZACHODNI WBK

Cyprian Kaczorowski, Jan Banaszak, Wiktor Pniewski, Mikołaj Komorowski, Marcin Cilski, Piotr Okoński

IV miejsce Świetlica Wiejska Krusza Podlotowa

Tomasz Kłos, Łukasz Grabowski

V miejsce PCPR drużyna pn. „Sójki”

Weronika Gotowała, Mateusz Gotowała, Helena Kliber, Wojciech Kliber

VI miejsce Rodzinne Ogrody Działkowe „Zielona Dolinka” z Łojewa

Kuba Lewandowski, Piotr Bartoszak

 

Klasyfikacja Indywidualna  dziewcząt  :

I miejsce Weronika Gotowała PCPR „SÓJKI’

II miejsce Natasza Krzesińska PCPR „ŚWINKI HALINKI”

III miejsce Weronika Tarnowska PCPR „ŚWINKI HALINKI”

IV miejsce Kinga Kujoth  – Noteć

V miejsce Helena Kliber  – PCPR „Sójki”

VI miejsce Inga Mrukowska – ZEC

 

Klasyfikacja indywidualna chłopców :

I miejsce Mateusz Czochór SZKOŁA RZEMIOSŁA

II miejsce Szymon Niedźwiecki ZSP NR 1 „CHEMIK”

III miejsce Tomasz Kłos ŚWIETLICA WIEJSKA „WOJAKI”

IV miejsce Kamil Jóśkiewicz ZSP Nr 1 „CHEMIK”

V miejsce Mateusz Bednarski SZKOŁA RZEMIOSŁA

VI miejsce Wiktor Kujoth – Noteć –

 

 

Wyróżnienia za 100% frekwencję

Łukasz Grabowski z  drużyny „Wojaki” ze  Świetlicy Wiejskiej z Kruszy Podlotowej,

Piotr Bartoszak i Kuba Lewandowski reprezentujący Stowarzyszenie Rodzinne Ogrody Działkowe „Zielona Dolinka” w Łojewie,

 

 

 

 

 

 

 

 

D R U Ż Y N A   C Z E R W O N A  –  D O R O Ś L I

Klasyfikacja drużynowa :

I miejsce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Inowrocławiu drużyna „BUSMAN”

Maciej Łęczycki, Adam Chruściński

II miejsce Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska CUIAVIA w Inowrocławiu

Sebastian Kasprowicz, Damian Majdecki

III miejsce Zarząd Dróg Powiatowych „DZIURAWE PŁUGI”

Robert Lewandowski, Paweł Kubus, Adam Bąkowski, Michał Szczepaniak, Marcin Suliński

IV miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Mechan w Inowrocławiu

Natalia Jóźwiak, Jacek Lewandowski, Mariusz Łukasiewicz, Paweł Karólewski, Krzysztof Karólewski, Marek Karólewski

V miejsce Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Inowrocławiu

Lech Pindel, Maciej Piotrowski, Marek Michalak, Dariusz Piński

VI miejsce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Inowrocławiu drużyna OFFICE

Mariusz Kubicki, Mariusz Kuszel, Mariusz Banaszak, Sławomir Lach

 

 

Klasyfikacja indywidualna – kobiety :

I miejsce Ewa Kuchcik 2-3 Hufiec Pracy

II miejsce Ilona Gołębiewska 2-3 Hufiec Pracy

III miejsce Anita Gedowska PCPR „ RAFAELKI”

IV miejsce Sylwia Wawrzyniak PCPR „ RAFAELKI”

V miejsce Alicja Szemczak PCPR „ Pancerne Rowery”

VI miejsce Iwona Sikorska PCPR „Sowieci”

 

Klasyfikacja indywidualna – mężczyzn :

I miejsce Damian Majdecki OSM CUIAVIA

II miejsce Adam Chruściński MPK „BUSMAN”

III miejsce Maciej Łęczycki MPK „BUSMAN”

IV miejsce Przemysław Krokos Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

V miejsce Tomasz Nalewaj Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu

VI miejsce Szymon Czajkowski Zakład Karny w Inowrocławiu

 

Za 100% frekwencję – wyróżnienie

Krzysztof Chęsy reprezentujący Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu

 

Wyróżnienie dla opiekunów drużyn młodzieży

Pani Longina Zysk opiekunka drużyny „Wojaki”z Świetlicy Wiejskiej z Kruszy Podlotowej

Pan Sławomir Kliber opiekun drużyny „Sójki” z PCPR