Rekrutacja do projektu ” MOC JEST Z NAMI „

Więcej informacji o projekcie:      BIURO PROJEKTU Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński ul. Składowa 6, 88-110 Inowrocław tel.: 52 353 36 23 e-mail: gesal@karolinakwiatuszek.beep.pl Strona www: http://karolinakwiatuszek.beep.pl/projekty UE Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 8:00 – 16:00   DOKUMENTY DO POBRANIA: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz plik Formularz rekrutacyjny – pobierz plik Formularz […]

REKRUTACJA do projektu „ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY”

  DOKUMENTY DO POBRANIA: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz plik Formularz rekrutacyjny – pobierz plik Formularz rekrutacyjny – word – pobierz plik Oświadczenie o spełnieniu kryterium kwalifikowalności – pobierz plik Umowa – kontrakt socjalny – pobierz plik             Więcej informacji o projekcie:      BIURO PROJEKTU Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński ul. […]

Ścieżka dotacyjna – termin rekrutacji do 31.03.2020 roku – Projekt pn. „Jeśli nie teraz to kiedy ?!” – poddziałanie 8.5.2

Aktualizacja 04.03.2020 roku     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński jako Beneficjent projektu pn.: „Jeśli nie teraz to kiedy?!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe pragnie […]

Realizacja projektu pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 55 os. (33K, 22 M) […]

Realizacja projektu pn. „Jestem na tak – dla siebie i rodziny” Działanie 8.2. Wsparcie aktywności zawodowej w regionie

  Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu w Inowrocławiu przy ul. Składowej 6, a także pod numerem telefonu 52 35 33 623 Poniżej znajduje się wzór formularza zgłoszeniowego. Serdecznie zapraszamy. Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – AKTUALIZACJA VI 2019 Regulamin wypłaty stypendiów Regulamin zwrotu kosztów dojazdu  

Rekrutacja

    W dniu 07.09.2022 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu pn.  „TWÓJ UDZIAŁ – TWÓJ SUKCES ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-202  i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno – […]

JEŚLI JA MOGĘ TO I TY DASZ RADĘ

           Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu                              pn. „JEŚLI JA MOGĘ TO I TY DASZ RADĘ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój […]