Ścieżka dotacyjna – termin rekrutacji do 31.03.2020 roku – Projekt pn. „Jeśli nie teraz to kiedy ?!” – poddziałanie 8.5.2

Aktualizacja 04.03.2020 roku     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński jako Beneficjent projektu pn.: „Jeśli nie teraz to kiedy?!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe pragnie […]

Realizacja projektu pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Jeśli nie teraz to kiedy?!” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 55 os. (33K, 22 M) […]

Realizacja projektu pn. „Jestem na tak – dla siebie i rodziny” Działanie 8.2. Wsparcie aktywności zawodowej w regionie

  Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu w Inowrocławiu przy ul. Składowej 6, a także pod numerem telefonu 52 35 33 623 Poniżej znajduje się wzór formularza zgłoszeniowego. Serdecznie zapraszamy. Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – AKTUALIZACJA VI 2019 Regulamin wypłaty stypendiów Regulamin zwrotu kosztów dojazdu  

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS „

  Do dnia 29.05.2020 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Pozytywnie zakręceni są wśród nas” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i oceny […]

Zakończenie realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie! Możesz więcej niż myślisz”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński z dniem 31 marca 2020r  zakończyło realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa Głównym celem projektu była poprawa […]

NABÓR do projektu „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „ Pozytywnie zakręceni są wśród nas ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.   Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji młodzieży […]

Ogłoszenie listy osób, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe pomostowe w projekcie „Jeśli nie teraz to kiedy?!”

  Aktualizacja  09.01.2020 r.   OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA oceny Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  pobierz plik   OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego  pobierz olik   Inowrocław, 07.01.2020 r.   W okresie od 23.12.2019 roku do 03.01.2020 roku dokonana została ocena wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej […]