ZAWSZE MOŻE BYĆ PIĘKNIEJ

JUTRO BĘDZIE LEPSZY DZIEŃ

JESZCZE BĘDZIE WSPANIALE I PRZEPIĘKNIE

" MOC JEST Z NAMI " DZIAŁANIE 11.1 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE NA OBSZARACH OBJĘTYCH LSR

"ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY" Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

"RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW LSR DO 2023 ROKU

Klub Młodzieżowy " POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS "

„Jeśli nie teraz to kiedy?!” Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie"

„Uwierz w siebie ! Możesz więcej niż myślisz” Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców LSR do 2023 roku

„Jestem na tak – dla siebie i rodziny” Działanie 8.2. Wsparcie aktywności zawodowej w regionie"

„Możesz więcej niż myślisz” Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji"