„Możesz więcej niż myślisz” Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji"

„Jestem na tak – dla siebie i rodziny” Działanie 8.2. Wsparcie aktywności zawodowej w regionie"

„Uwierz w siebie ! Możesz więcej niż myślisz” Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców LSR do 2023 roku

„Jeśli nie teraz to kiedy?!” Działanie 8.5. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie"

Klub Młodzieżowy " POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS "