Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” MOC JEST Z NAMI „

AKTUALIZACJA:  07.09.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.   Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie   _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 06.09.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 04.09.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „ MOC JEST Z NAMI ” współfinansowanego ze środków […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” MOC JEST Z NAMI „

AKTUALIZACJA:  31.08.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.   Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie     _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 30.08.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 27.08.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „ MOC JEST Z NAMI ” współfinansowanego ze […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY „

  AKTUALIZACJA: 14.08.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w procesie rekrutacyjnym z dnia 13.08.2021 roku.   Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie   _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 13.08.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 10.08.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY „

    AKTUALIZACJA: 09.08.2021 r.   Poniżej przedstawiamy KOŃCOWĄ listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w procesie rekrutacyjnym z dnia 06 i 09.08.2021 roku. Końcowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcieIIII   _________________________________________________________________________________________________   Inowrocław, 06.08.2021 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 06.08.2021 r. została przeprowadzona rekrutacja […]

Nabór do projektu pn. Jeszcze będzie wspaniale i przepięknie

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „Jeszcze będzie wspaniale i przepięknie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR,   Przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR  do […]

Zakończenie realizacji projektu pn. „ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ”

    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński z dniem 30 czerwca 2021 roku zakończyło realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Poddziałanie Aktywizacja społeczno – zawodowa   Głównym […]