Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ” POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS „

  Do dnia 29.05.2020 roku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu „Pozytywnie zakręceni są wśród nas” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i oceny […]

NABÓR do projektu „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI SĄ WŚRÓD NAS”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński rozpoczęło realizację projektu pn. „ Pozytywnie zakręceni są wśród nas ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oś Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.   Głównym celem projektu  jest poprawa sytuacji młodzieży […]

Ogłoszenie listy osób, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe pomostowe w projekcie „Jeśli nie teraz to kiedy?!”

  Aktualizacja  09.01.2020 r.   OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA oceny Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  pobierz plik   OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego  pobierz olik   Inowrocław, 07.01.2020 r.   W okresie od 23.12.2019 roku do 03.01.2020 roku dokonana została ocena wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej […]

Nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe

  Inowrocław dnia 25.11.2019 roku   Informujemy, iż nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 02.12.2019-20.12.2019. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul. Składowa 6, 88-100 Inowrocław) w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje […]

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jeśli nie teraz to kiedy?!” – ścieżka dotacyjna

  Aktualizacja   15.11.2019 r.   Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie  pobierz plik     Inowrocław, 13.11.2019 r.   Spośród formularzy rekrutacyjnych jakie wpłynęły do Biura Projektu do dnia 31.10.2019 r. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu „Jeśli nie teraz to kiedy?!” (ścieżka dotacyjna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu […]