Projekty realizowane z Funduszy Uni Europejskiej

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – Kursy zawodowe w ramach projektu „Jestem na tak – dla siebie i rodziny”

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją, a następnie do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości

Zał. nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia